Vereins Meister Altschützen

     
  2016 Claus-Peter Malz
  2015 K.-H. Zakrzewski
  2014 Paul Langwald
                              2013                  Wolfgang Schuldner                                    
  2012  Paul Langwald 
  2011 Paul Langwald
  2010 Paul Langwald
  2009 Paul Langwald
  2008 Paul Langwald
  2007 Paul Langwald                                          

Vereins Meister Schützen

     
  2016 Udo Köster
  2015   Udo Riedel
  2014 M. Hedtfeld
                              2013                  Udo Riedel                                   
  2012 
Udo Riedel 
  2011 Udo Riedel
  2010 Alfred Schäfer
  2009 Alfred Schäfer  
  2008 Sebastian Wozniak
  2007 Claus-Peter Malz                                        

 

 

Vereins Meister Jugend

  2015 entfallen
  2014 Robin Rohleder
                              2013                  Robin Rohleder                                              
Udo 2012 Robin Rohleder
  2011 Patrick Riedel 
  2010 Patrick Riedel
  2009 Patrick Riedel
  2008 Patrick Wozniak
  2007 Patrick Wozniak                                         

Findet wegen Mangel an Jungschützen nicht mehr statt.